Kim jest doula?


Doula (z greckiego) - to kobieta "która służy".

Współcześnie oznacza osobę, która w profesjonalny sposób wspiera fizycznie oraz emocjonalnie kobietę rodzącą i w połogu, dostarcza jej niezbędnych informacji i udziela praktycznych wskazówek. Doula rozumie i chroni fizjologiczny przebieg porodu, odpowiada na emocjonalne potrzeby kobiety na każdym jego etapie. Pozostaje z rodzącą przez cały czas trwania porodu, towarzyszy jej w pierwszych dniach macierzyństwa. Doula zajmuje się również osobą bliską, która towarzyszy rodzącej ułatwiając jej udział w porodzie w sposób, na jaki jest ona gotowa. Pomaga jej również radzić sobie z negatywnymi emocjami - lękiem, poczuciem bezradności czy niekompetencji.

Doula nie "dubluje" osoby bliskiej. Raczej pomaga jej w jak najlepszym wspieraniu rodzącej, ale nie przejmuje jej zadań i nie spycha w cień.


Doula pomaga kobiecie
 • dba o bezpiecznej atmosferze;
 • w radzeniu sobie ze skurczami,
 • jest z nią w fizycznym kontakcie.
 • dotyka ją delikatnie, aby dodać jej otuchy, ale też masuje w zdecydowany sposób, aby przynieść ulgę w skurczu.
 • ociera pot z czoła i chwali rodzącą.
 • gdy jest taka potrzeba, oddycha razem z nią, wydaje dźwięki.
 • pełni też rolę łącznika między rodząca/parą a personelem medycznym.
 • Informuje i dba o to, aby informacje przekazywane przez położną lub lekarza były zrozumiałe.
Rola douli nie kończy się z chwilą urodzenia dziecka.
 
 • Tuż po porodzie czuwa nad pierwszym kontaktem między matką a dzieckiem
 • dba o to, aby karmienie rozpoczęło się w sposób prawidłowy
 • dba o komfort matki
 • również po porodzie - pomaga jej umyć się, pamięta o jedzeniu.
 • odpowiada na pytania i wątpliwości młodych rodziców
Baby Wrapped in Blanket
Obecność douli jest ważna!
Badania wykazały, że dzięki obecności douli:
 
 • skraca się czas porodu,
 • zmniejsza się ryzyko porodu zabiegowego czy cesarskiego cięcia,
 • rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami, ma mniejszą potrzebę sięgnięcia po środki przeciwbólowe,
 • pogłębia się więź i poprawia współpraca między rodzącą a jej partnerem,
 • rodząca ma większe poczucie kompetencji jako matki,
 • rzadziej występują problemy z karmieniem piersią

Obecność douli nie wyklucza obecności partnera. Doula wspiera także osobę towarzyszącą, dodaje jej odwagi, podpowiada jak być aktywnym i pomocnym uczestnikiem porodu. Niekiedy doula jest takim "wentylem bezpieczeństwa" dla osoby towarzyszącej, dając jej poczucie, że gdyby sytuacja ją przerosła może na chwilę wyjść, mając pewność, że kobieta rodząca jest w pełni zaopiekowana i wsparta.